#magyar őstörténet

24.hu 24.hu

Őstörténeti csavar: egyszerre finnugorok és szkíták is a magyarok

A szkíták révén a Kr. e. első évezredben a magyar ősét is tartalmazó nyelvet beszélhettek a Dunától a Volgáig.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Rettegés járta át az ősmagyar „karácsonyt”

A téli napforduló után bújtak elő vizek jelentette átjárókon az alsó világ szellemei, gonosz lelkei.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Tudja, miért hívják Magyarországot Hungáriának?

Logikusnak tűnik, hogy az őseink által is hangoztatott hun gyökerekre utal, és talán egy betűt tényleg ez magyaráz.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Magyar vonatkozású leletek kerültek elő a Kaukázusban

Valószínűleg a keleti magyar őstörténelemhez kapcsolható sírokat tárt fel egy magyar és orosz régészekből álló kutatócsoport
fel 0 le
24.hu 24.hu

Miért beszélhet Orbán Viktor kipcsak vérű magyarokról?

Utánajártunk, kik azok a kipcsakok, és valóban sok magyarban van-e kipcsak vér. A miniszterelnök szavai a tudomány számára nem igazán értelmezhetőek.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Így fenyítette a nyugatot Magyarország

Az itáliai lovagsereg belesétált a kelepcébe, háromszoros túlereje dacára szenvedett vereséget.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Fél Európa a magyarok ellen egyesült

Az augsburgi csata hatott a világtörténelemre, a magyaroknak szerencséjük volt.
fel 0 le
24.hu 24.hu

A magyarok megmutatták, nem lehet őket kiirtani

A 907-es pozsonyi csatában a magyarok szétverték a kiirtásukra érkező frank sereget, majd a következő évben viszonozták a látogatást.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Attila király neve elég volt, hogy mindenki rettegjen

Mén-Marót vezér büszkén visszautasította Árpád ajánlatát, de a magyar sereggel nem mert szembeszállni.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Tréfaként kapott vizet Árpád vezér

Salán vezér „nevetni való tréfaként” elküldte az Árpád által kért két korsó vizet és egy nyaláb füvet.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Csalást emlegettek a honfoglalás idejében

Hegyalját Árpád annak ígérte, aki előbb vágtat fel a mai Tarcal feletti hegyre: Tar győzött, de ellenfele szerint Tar csalt.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Ősi magyarok nyomait találták meg az Uralnál

Megtalálták a keleten, Magna Hungariában maradt magyarok nyomait.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Kicsúfolták Árpád vezért

Salán vezér gunyoros, hetvenkedő fenyegetést küldött a Pannóniába érkező Árpádnak és magyarjainak.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Hungvárusoknak hívnak minket az idegenek nyelvén

Álmos vezér és övéi bevonultak Hung várába, ettől kezdve hívták a magyarokat hungvárusoknak.
fel 0 le
24.hu 24.hu

A magyarok megadóztatták az oroszokat

Álmos vezér harcosai szétverték a kijevi uralkodó seregét, ezek után az orosz fejedelmek sorra hódoltak meg önként a magyarok előtt.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Álmos vezér magyarjai aprították az ellenséget, mint a tököt

„Úgy féljünk az ő sokaságuktól, mint a legyek felhőjétől” – mondta álmos vezér a vitézeinek csata előtt.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Magyarok kutyái falják fel a fehér lovat

Szvatopluk fejedelem lekezelően fogadta a magyarok ajándékát, azt hitte, parasztok jönnek a földjét művelni. Aztán arcára fagyott a mosoly, mert Árpád és népe örökségét jött átvenni.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Visszatértek a magyarok a hun örökségért

Attila halála után száz évvel a hunok vagy magyarok ismét kiszálltak Szittyaországból, hogy elfoglalják Pannóniát.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Sasok támadtak a honfoglaló magyarokra

A hunok vagy magyarok másodszor is kiszálltak Szittyaországból, hogy elfoglalják Attila örökét. Az úr azt akarta, minél hamarabb megérkezzenek.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Halálából is visszatért Csaba királyfi

Csaba vezér és harcosai az égen tűntek fel csillagok között, hogy megsegítsék a székelyek élethalál harcát. Lovaik patája nyomán született a Tejút.
fel 0 le